logo BCBD

LinkedIn group:

BcBD ook op LinkedIn

De businessclub kenmerkt zich door een informeel karakter, formele afspraken en procedures zijn tot een minimum beperkt.

Nieuwe leden worden meestal door bestaande leden aangedragen en hun lidmaatschap dient door alle leden goedgekeurd te worden. Van leden wordt verwacht dat zij in staat zijn regelmatig bijeenkomsten bij te wonen. De leden van de bcBD komen bij elkaar om op een prettige informele wijze inspiratie op te doen.

De leden vormen een pluriforme samenstelling van in en om Bosch en Duin werkende of wonende zakenmensen, bij voorkeur met een eigen bedrijf en directeuren van middelgrote of grote ondernemingen.

Het onderling netwerken is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten waarbij het uit uitwisselen van kennis en ervaringen belangrijk is.

©businessclub Bosch en Duin 2018